Efektyvi įmonės veikla – pagrindinis jos sėkmę užtikrinantisveiksnys. Protingas išteklių panaudojimas, kaštų optimizavimas ir veiksmingi įmonės veiklos procesai yra kiekvienos organizacijo stikslas. Verslo konsultacijos suteikia galimybę jas užsisakiusioms įmonėms pasinaudoti sėkminga kitų patirtimi ir pagerinti verslo organizavimą. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios veikia nuolat kintančioje ekonominėje ir įstatyminėje aplinkoje. Verslo konsultacijos Lietuvoje šiuo metu dar auga ir bręsta. Nors šioje rinkoje galima sutikti ir senbuvių, kurios darbą pradėjo daugiau nei prieš dvidešimtmetį, didžiąją dalį užima pakankamai jaunos bendrovės. Paskutiniais metais verslo konsultacijų įmonės yra itin sparčiai steigiamos ir plečiamos. Vienas iš šio proceso veiksnių yra tai, kad Lietuvos aukštosios mokyklos paruošė daug vadybos, ekonomikos, teisės ir kitų socialinių disciplinų absolventų. Didelę įtaką turėjo ir besikeičiantis bei vis labiau su vakarietišku panašėjantis Lietuvos verslininkų mąstymas, kad kvalifikuotai naudojamos konsultavimo paslaugos gali tapti raktu į verslo sėkmę. Verslo konsultacijų įmones paskatino steigtis ir didelis kiekis užsienio investuotojų, verslininkų, dirbančių Lietuvoje bei prasidėjęs ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimas.

ideja

Verslo konsultantai padeda įvairiais klausimais, bet daugiausia konsultuoja apie verslo planų parengimą, kai jis parengimas pagal iš anksto suderintą turinį, verslo apskaitos standartus ir teisės aktų reikalavimus; apie pretendavimą į ESparamą, ivertinadami ūkio subjekto tam tinkamumą, idėjosišvystymą ir pirminę analizę, kitų galimų finansavimo šaltinių pritraukimo galimybę. Verslo konsultantai taip pat teikia informaciją apie investicinio projekto, galimybių studijų parengimą, paraiškų pildymą, finansinę analizę, finansinių analizių prognozavimą, finansinį modeliavimą, įmonės ar jos veiklos galimybių, grėsmių, silpnybių ir stiprybių analizę, imonės išorinės aplinkos analizę, vartina naujas potencialias verslo idėjas.

Nepaisant to, kad verslo konsultacijos įmonių Lietuvoje visdaugėja, tačiau to neužtenka, kad Lietuvoje būtų sukurti vieningi verslo konsultacijų standartai. Dar 2003 m. Ūkio ministerijos iniciatyva buvo planuojama įvesti verslo konsultantų atestavimo ir sertifikavimo tvarką, kuri ne tik užkirstų kelią nepakankamai kvalifikuotiems konsultantams, bet ir palengvintų daugumos verslininkų apsisprendimą. Deja, planai ir liko tik planais, todėl iki šiol Lietuva negali pasigirti nei verslo konsultacijų standartais, nei tradicijomis, nei subrendusiu požiūriuį verslo konsultacijų teikiamas galimybes. Iki šiol verslininkai konsultantus neretai vadina oro pardavėjais – tais, kurie  pasiskolina Jūsų laikrodį, kad pasakytų Jums, kiek valandų.

Tikimasi, kad ateityje verslo konsultavimo praktika bus išgryninta ir adaptuota Lietuvos verslui. Bus sukaupta didelė sėkmingai įgyvendintų projektų patirtis, o verslininkai noriai naudosis verslo konsultavimo bendrovių paslaugomis, kaip vienu iš efektyvių įrankių savo tikslams pasiekti. Nors didelė Lietuvos verslininkų dalis jau supranta naudą, kurią galima gauti iš profesionalių verslo konsultantų, tačiau efektyvaus bendradarbiavimo patirties stoka lemia tai, kad kol kas yra mokomasi iš savo klaidų, kurios dažniausiai daug kainuoja. Gerai, kai savos klaidos priverčiapasimokyti, bet visada geriau ir pigiau mokytis iš svetimų klaidų. Sena patarlė byloja: jei būčiau žinojęs, kad griūsiu, būčiau pagalvę pasidėjęs.